flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про бібліотеку суду

 

Затверджено

Наказ голови Бердичівського міськрайонного суду № 39-к  від 04.04.2011 року

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про бібліотеку Бердичівського

міськрайонного суду

1.Загальні положення.

1.1.Бібліотека суду є структурним підрозділом апарату суду.

1.2.Завданням бібліотеки суду є забезпечення інформаційно-аналітичних , освітніх потреб суддів та працівників апарату суду з метою підвищення якості судочинства.

1.3. Діяльність бібліотеки суду здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», інших нормативно- правових актів України, наказів і розпоряджень ДСА України, голови суду, керівника апарату суду та цього Положення.

1.4.Бібліотека суду розробляє правила користування бібліотекою, відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 року №275, які затверджуються керівником  апарату суду.

1.5.Порядок створення документів бібліотеки здійснюється за загальними правилами діловодства суду.

1.6. Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку суду.

2.Завдання бібліотеки.

Бібліотека діє для забезпечення суду нормативно- правовими актами, спеціальною літературою, матеріалами судової практики.На бібліотеку покладаються такі завдання:

- формування бібліотечних фондів відповідно до профілю роботи суду, складу користувачів бібліотеки;

- інформаційно- аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;

- забезпечення правовою інформацією суддів та працівників апарату суду;

-  організація та ведення кодифікаційно-довідкової роботи та довідково-бібліографічного апарату з використанням традиційних та новітніх носіїв інформації;

- систематизація та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію;

- виховання інформаційної культури, формування вмінь та навичок користувача бібліотеки.

3.Функції бібліотеки.

 Для виконання завдань, визначених цим Положенням, бібліотека:

- здійснює обробку, облік, централізовану каталогізацію, зберігання та використання бібліотечних фондів відповідно до правил , затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів;

- організовує обслуговування суддів та працівників апарату суду, зокрема створює умови для використання бібліотечного фонду, надає допомогу в доборі потрібних документів;

-здійснює замовлення щодо комплектування бібліотечних фондів;

- систематично здійснює контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки суду виданих суддям та працівникам апарату суду документів;

- виконує інші функції, що випливають з її завдань.

4. Управління та фінансування бібліотеки.

4.1.Голова суду створює належні умови для здійснення бібліотекою інформаційно-аналітичного забезпечення суддів.

4.2.Контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник апарату суду.

4.3.Фінансування бібліотеки здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4.4.Працівники бібліотеки повинні мати вищу освіту.

 

 

 

 

Керівник апарату Бердичівського

міськрайонного суду                                                 А.Й.Постемська