flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

Затверджено

Наказ голови Бердичівського міськрайонного суду № 5-з  від  19.06.2012 року

 

 

 

Інструкція

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в Бердичівському міськрайонному суді

 

 

1. Ця Інструкція відповідно до статті  21 Закону України „ Про доступ до публічної інформації” ( далі- Закон) та постанови Кабінету Міністрів від 13 липня 2011 року № 740 „ Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” визначає порядок відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше  як 10 сторінок  (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Бердичівським міськрайонним судом Житомирської області.

 

2. Відповідальна особа, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня  з дати отримання  запиту повідомляє службовою запискою заступника керівника апарату Бердичівського міськрайонного  суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3. Заступник керівника апарату Бердичівського міськрайонного суду  не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими  (додаток 1), а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до відповідальної особи для надання цього розрахунку запитувачу інформації.

 

4. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм  витрат  на копіювання  або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740.

 

5. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків за реквізитами, зазначеними  в Інструкції ( додаток 2).

 

 

6. Після надходження коштів на рахунок, який зазначений в додатку 2 Інструкції,  від запитувача інформації, не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення, відповідальна особа надає копії документів запитувачу.

 

7. Інформація надається  запитувачу  у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

8. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки ) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов”язаних із наданням такої інформації. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок  ТУ ДСА України в Житомирській області.

 

 

                                                                                                                                 Додаток 1

 

 

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів

 

 

Послуга, що надається

 

Норми витрат за

виготовлення однієї

сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 Розмір  прожитквого мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Визначено, що розмір гранічних норм витрат встановлюється відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (раніше відповідно до мзп)

Додаток 2

Платіжні реквізити для зарахування фактичних  витрат на копіювання та друк більше 10 сторінок при публічному запиті  з 01.01.2020 року :

           Надавач послуг:                          Бердичівський міськрайонний суд  Житомирської області 

            Отримувач:                                 ТУ ДСА України в Житомирській області;

            Код отримувача:                         26278626;

               р/р:                                                       UA308201720343181001100000277;

               бпнк отримувача:                                   ГУДКСУ у Житомирській області.

            Призначення платежу:                зарахування фактичних  витрат на копіювання та друк більше 10 сторінок при публічному запиті

 

РАХУНОК № ______

                                                           від ___       ________________     20__ року

 

 

з/п

Найменування

Вартістьвиготовлення 1

сторінки (без ПДВ), грн.

Кількістьсторінок од.

Ціна

(без ПДВ),

грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація зобмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

Витрати за виготовлення цифрових копій

 

 

 

 

Всього до сплати: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                               (сума прописом)

           

            Виконавець ________________                                      Посада _____________________

                                          (підпис)