flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду

 Затверджено Рішенням зборів суддів Бердичівського міськрайонного суду протокол № 23 від 18.05.15 р.

Засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду

В Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області використовується комп'ютерна програма „Д-3"для ведення діловодства, яка розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

Відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням ради суддів України №25 від 02 квітня 2015 року, в суді розроблені засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду, які регулюють питання стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

Засади використання автоматизованої системи „Д-3" Бердичівського міськрайонного суду забезпечують:

-         реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

-         розподіл судових справ між суддями, визначення слідчого судді, запасного судді, присяжних та народних засідателів;

-         реєстрація процесуальних дій та документів у судовій справі;

-         використання ЕЦП для підписання оригіналу електронних документів суду;

-  зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених в автоматизованій системі;

-         відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

-         формування звітності суду;

-          надсилання засобами електронного зв"язку оригіналів електронних документів, судових повісток у вигляді СМС повідомлень;

-         фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

-         передачу судових справ до електронного архіву;

-    контроль за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду та інформування голови суду, керівника апарату та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

-                контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи.

Щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ збори суддів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області мають право:

-         запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ ;

-         визначати засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматичного розподілу справ у випадку колегіального складу суду, а також при необхідності вносити зміни до складу колегії суддів у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю судді, в окремих випадках головуючого, їх відпусткою, відрядженням та в інших випадках, у яких суддя не зможе здійснювати правосуддя ;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів, знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад 5 робочих днів;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу справ у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов"язаної із здійсненням правосуддя;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації або розгляду в неробочі дні;

-         визначати коефіцієнт складності. категорій справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов"язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, тощо;

-         мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, але не більше ніж на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів;

-  мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.