flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Лист ДСА віб 28.12.15 № 11-19407/15

 

 

                                                                Додаток 1

                                                                                   до листа ДСА України

                                                                             від 28.12.2015 № 11-19407/15

 

Рекомендований порядок ведення депозитного рахунка суду

(далі – Порядок)

 

1.                Взаємодія самостійних структурних підрозділів апеляційних судів, територіальних управлінь ДСА України

 

1.1. Зарахування коштів на депозитний рахунок суду

 

1.                Планово-фінансовий відділ (бухгалтерія) апеляційного суду, територіального управління ДСА України:

 

- забезпечує щоденний контроль за зарахуванням коштів на депозитний рахунок суду;

- забезпечує ведення аналітичного обліку в розрізі платників на окремому субрахунку;

- здійснює щоденне ведення оперативного обліку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку" (далі – додаток 1);

- щоденно в першій половині робочого дня, при наявності за попередній робочий день зарахування коштів, внесених в якості застави, частки у спільному майні, на підставі виписки з депозитного рахунка, надсилає в електронному вигляді юридичній службі апеляційного суду, територіального управління ДСА України інформацію згідно з додатком 2 "Інформація про зарахування коштів за день" (далі – додаток 2)

 

2. Юридична служба апеляційного суду, територіального управління ДСА України:

 

- щоденно, на підставі інформації, що міститься в додатку 2, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР) встановлює/підтверджує:

1) найменування суду, який виніс рішення щодо застосування застави в якості запобіжного заходу (графа 2 додатку 2);

2) найменування платника, який відповідно до рішення суду, повинен внести заставу в якості запобіжного заходу (графа 3 додатку 2);

3) прізвище, ім’я, по батькові особи, за яку внесено заставу (графа 4 додатку 2);

4) номера справи (графа 5 додатку 2);

5) суму застави (графа 9 додатку 2).

- у разі наявних вільних граф 2-5 у додатку 2, заповнює їх інформацією, яка відсутня у виписці, із ЄДРСР;

- у разі заповнених граф 2-5 у додатку 2, зіставляє їх з наявною інформацією із ЄДРСР;

- у разі відсутності підтвердження інформації, що міститься в додатку 2, даними з ЄДРСР, відображає встановлений факт у графі 11 "Примітки юридичної служби" із зазначенням дати перевірки в ЄДРСР;

- у разі підтвердження наявної у виписці інформації даними із ЄДРСР, надає в електронному вигляді витяг судового рішення з ЄДРСР планово-фінансовому відділу (бухгалтерії);

- щоденно, не пізніше 16.00 години, надсилає в електронному вигляді інформацію згідно з додатком 2 планово-фінансовому відділу (бухгалтерії).

 

1.2. Перерахуванняповерненнязвернення коштів з депозитного рахунку суду

 

1.                Юридична служба апеляційного суду, територіального управління ДСА України:

 

- здійснює перевірку документів, що надійшли від заявника, органів державної виконавчої служби в якості підтвердження підстав для перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунку суду, а саме:

1) щодо набуття законної сили та на відповідність форми засвідчення копії процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора вимогам інструкцій з діловодства (печатки, штампи, підписи, прошивка, нумерація та інше);

2) на наявність у резолютивній частині процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора інформації про перерахування, повернення, звернення застави або частки у спільному майні;

3) на відповідність заяви на повернення коштів вимогам Закону України "Про звернення громадян", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу" від 11 січня 2012 р. № 15;

- у разі підтвердження підстав для перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунку, передає до планово-фінансового відділу (бухгалтерії) службову записку з документами.

 

2. Планово-фінансовий відділ (бухгалтерія) апеляційного суду, територіального управління ДСА України:

 

- здійснює перевірку зарахування коштів на депозитний рахунок суду, що підлягають перерахуванню, поверненню або  зверненню;

- надає до ГУ ДКСУ платіжне доручення на перерахування, повернення або звернення коштів;

- на підставі виписки з депозитного рахунка суду, здійснює ведення оперативного обліку про перерахування, повернення, звернення коштів згідно з додатком 1.

 

2.                Взаємодія судових установ та територіальних управлінь ДСА Українияк власників депозитного рахунка суду

 

У разі винесення судом рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави або про припинення/скасування дії такого рішення та відкриття/закриття провадження у справах з розгляду спорів щодо права спільної часткової власності із внесенням коштів на депозитний рахунок суду

 

2.1. Судова установа в особі керівника апарату суду:

- офіційним листом в електронному вигляді (сканованою копією) інформує територіальне управління ДСА України про винесені рішення суду з обранням застави в якості запобіжного заходу або про припинення/скасування дії таких рішень та про відкриття/закриття провадження у справах з розгляду спорів щодо права спільної часткової власності, із внесенням коштів на депозитний рахунок суду, із зазначенням наступної інформації:

ü    прізвище, ім’я, по батькові особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави або припинено чи скасовано його та  особи, яка внесла грошову суму у якості частки спільного майна на депозитний рахунок суду;

ü    сума застави, грошова сума, як частка спільного майна;

ü    дата внесення застави, грошової суми, як частки спільного майна;

ü    номер справи

або надсилає копію відповідного судового рішення з цих питань та, у разі внесення коштів у якості частки спільного майна, копії платіжних документів.

Така інформація надається наступного дня за її наявності в судовій установі.

 

2.2. Територіальне управління ДСА України в особі планового-фінансового відділу (бухгалтерії), як власник депозитного рахунка:

-  на підставі інформації, яка міститься у виписці з депозитного рахунка наступного дня інформує суд:

ü    про надходження коштів на депозитний рахунок, внесених у якості застави, частки у спільному майні згідно з додатком 2 (з урахуванням інформації юридичної служби територіального управління ДСА України);

ü    про виконання вимог судового рішення щодо перерахування, повернення або звернення коштів з депозитного рахунка суду згідно з додатком 3 "Інформація про виконання процесуального рішення суду, органу досудового розслідування, прокурора";

- з урахуванням отриманої від суду інформації щодо застави та частки у спільному майні здійснює ведення оперативного обліку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку";

- на запит суду надає оперативні дані про рух коштів на депозитному рахунку згідно з додатком 1 "Інформація про рух грошових коштів на депозитному рахунку" за операціями відповідного суду.

 

3.                Взаємодія територіальних управлінь ДСА України з органами досудового розслідування, прокурорами, пенітенціарними установами (СІЗО)

 

У разі зарахування коштів, внесених на депозитний рахунок суду у вигляді застави

 

3.1. Юридична служба територіального управління ДСА України:

- при наявності за попередній робочий день визначеної далі інформації, офіційним листом в електронному вигляді (сканованою копією), за принципом територіальності, наступного дня інформує органи досудового розслідування, прокуратуру, пенітенціарну установу (СІЗО) згідно з додатком 4 "Інформація про зарахування коштів у вигляді застави на депозитний рахунок суду".