flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 9 місяців 2015 року

            Аналіз  судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 184 КУпАП за 9 місяців 2015 року.

 

На виконання плану роботи Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області на ІІ півріччя 2015 року проведено аналіз  судової практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 184 КУпАП за 9 місяців 2015 року.

Даний аналіз  проведено з метою вивчення правильності застосування чинного законодавства, що регулює питання розгляду адміністративних справ, передбачених ст. 184 КУпАП,  з’ясування причин помилок, що допускаються суддями при розгляді  справ зазначеної категорії, виявлення спірних питань застосування норм матеріального та процесуального права при розгляді таких справ та з’ясування можливих шляхів їх вирішення.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства» на кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Виховання дитини має спрямовуватися на розвиток її особистості, поваги до прав, свобод людини і громадянина, мови, національних історичних і культурних цінностей українського та інших народів,  підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві   в   дусі   взаєморозуміння,   миру,   милосердя,  забезпечення   рівноправності всіх членів суспільства, злагоди та дружби між народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до закону.

Протягом 9 місяців 2015 року до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області на розгляд надійшло 37 справ про притягнення до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП, зокрема :

 

суддя Корбут В.В. – 1 справа;

суддя Дубцов О.В. – 1 справа;

суддя Потапова Т.М. – 4 справи;

суддя Заїка Г.М. – 2 справи;

суддя Хавронюк О.Л. – 4 справи;

суддя Яковлєв О.С. – 4 справи;

суддя Вельми А.Є. – 6 справ;

суддя Щербак Д.С.- 4 справи;

суддя Хуторна І.Ю.- 4 справи;

суддя Зайцев А.В. – 2 справи;

суддя Замега О.В. – 5 справ.

 

По всіх 37 справах прийнято рішення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП, з яких : на 12 осіб , які притягувалися до адміністративної відповідальності  накладено стягнення у виді попередження, на 25  осіб, які притягувалися до адміністративної відповідальності  накладено стягнення у виді штрафу на користь  держави.

         В апеляційному порядку постанови суддів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП не оскаржувалися.

         Основними причинами притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП є :

 

-                     зловживання батьками алкогольними напоями, внаслідок чого діти позбавлені забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання.

           Справа № 274/3286/15-п, відносно гр.-ки Леонович Т.Ф., згідно якої остання ухилялася від виконання передбачених законодавством батьківських обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання  та виховання свого малолітнього сина – Леоновича А.А., 01.02.2005 р.н., а саме : зловживаючи  алкогольними напоями, залишає його без догляду, не займається його вихованням,  навчанням, не слідкую за зовнішнім виглядом та поведінкою дитини. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вельмик А.Є. від 21.08.2015 року Леонович Т.Ф. визнано винною у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст. 184 КУпАП і накладено на неї стягнення у виді штрафу 17 грн. в дохід держави.

         Справа № 274/564/15-п, відносно гр.-ки Рязанцевої О.О., згідно якої остання ухилялася від виконання батьківських обов”язків щодо неповнолітнього сина Рязанцева Д.С., 16.02.2009 р.н., а саме : зловживала спиртними напоями, не забезпечувала сина необхідними речами та не приділяла належної уваги його вихованню, не забезпечувала нормальний санітарний стан помешкання.  Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Потапової  Т.М.  від 11.02.2015 року Рязанцеву О.О. визнано   винною за ч.1 ст. 184 КУпАП і призначено адміністративне стягнення у виді попередження.

 

-                     ухилиння від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов навчання своїх малолітніх ( неповнолітніх) дітей, що призвело до того, що останні не відвідують навчальні заклади.

Справа № 274/726/15-п відносно гр.-ки Маюн І.А., згідно якої остання ухилялася від виконання передбачених законодавством обов”язків щодо забезпечення необхідних умов навчання своєї неповнолітньої доньки Синівської Р.С., 03.04.2000 р.н., що призвело до того, що донька не відвідувала школу без поважних причин.  Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Яковлєва О.С. від 04.03.2015 року Маюн І.А. визнано винною у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст. 184 КУпАП і накладено стягнення у виді штрафу в дохід держави в сумі 17 грн.

Справа № 274/239/15-п відносно гр.-ки Куцюк Л.Е., згідно якої остання неналежним чином виконувала батьківські обов”язки відносно неповнолітнього сина – Куцюка Ю.І., 1999 р.н., що виразилось в тому, що останній без поважних причин не відвідував навчання в ПТУ № 4. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської  області  Потапової Т.М. від 29.01.2015 року визнано Куцюк Л.Е. винною за ч.1 ст. 184 КУпАП і призначено адміністративне стягнення у виді попередження.

 

- ухилення від виконання передбачених законодавством обов”язків щодо надання необхідних умов проживання та повноцінного харчування по відношенню до своїх дітей.

Справа № 274/3599/15-п відносно гр.-ки Заведій Н.В., згідно якої остання ухилялася від виконання передбачених законодавством обов”язків щодо виховання малолітньої  доньки  Заведій С.О., 18.08.2014 р.н., а саме : не контролювала стан її здоров’я, не забезпечувала належних умов харчування.  Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Зайцева А.В. від 04.09.2015 року гр.-ку Заведій Н.В. визнано винною за ч.1 ст. 184 КУпАП та застосовано до неї стягнення у виді штрафу 34 грн. на користь держави.

-                     ухилення від виконання батьківських обов’язків, що виразилось в залишенні дітей без нагляду.

Справа № 274/2450/15-п відносно гр.-ки Крапівіної Н.В., згідно якої остання залишила своїх малолітніх дітей – Крапівіна Р.В., 29.06.2011 р.н. та Крапівіну С.В., 30.04.2013 р.н. самих в квартирі без належного нагляду, внаслідок чого дітей було забрано та доставлено до дитячого відділення ЦМЛ м. Бердичева. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Щербака Д.С. від 19.06.2015 року гр.-ку Крапівіну Н.В. визнано винною за ч.1 ст. 184 КУпАП та призначено їй стягнення у виді попередження.

Справа № 274/1110/15-п відносно гр.-ки Зуєвої А.Г., яка ухилялася від виконання передбачених законодавством обов”язків щодо надання необхідних умов по вихованню своєї неповнолітньої доньки Зуєвої  А.І., 2009 р.н., а саме : залишила доньку без нагляду, не цікавилась її здоров”ям, не відвідувала її та не забезпечувала матеріально. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Замеги О.В. від 19.03.2015 року останню визнано винною за ч.1 ст. 184 КупАП та застосовано до неї стягнення у виді штрафу в розмірі 51 грн.

Протягом 9 місяців 2015 року в провадженні Бердичівського міськрайонного суду на розгляді також перебувало 4 адміністративні справи за ч.2 ст. 184 КУпАП.

Зокрема справа № 274/921/15-п відносно Деньги Л.С., згідно якої  остання ухилялася від виконання батьківських обов”язків відносно сина Деньги В.І., 2011 р.н., а саме : в будинку антисанітарія, постільна білизна та одяг на дитині брудні, запас продуктів мінімальний .  Згідно матеріалів справи Деньга Л.С. 23.12.2014 року притягувалася до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 КУпАП, на шлях виправлення не стала та скоїла протягом року аналогічний проступок. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Хавронюк О.Л. від 16.03.2015 року визнано Деньгу Л.С. винною за ч.2 ст. 184 КУпАП і призначено стягнення у виді штрафу на користь держави в сумі 34 грн.

          За період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 року на розгляді суддів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області перебувало 2 адміністративні справи за ч.3 ст. 184 КУпАП.

         Справа № 274/2527/15-п, згідно якої гр.-ка Деркач А.І. ухилялася від виконання передбачених законодавством обов”язків щодо виховання своєї неповнолітньої дочки Ангеліни, 2001 р.н., що призвело до вчинення останньою правопорушення, а саме : розпивання пива та перебування у стані сп”яніння у громадському місці. Згідно постанови судді Бердичівського міськрайонного суду Заїки Г.М. від 16.06.2015 року гр.-ку Деркач А.І. визнано винною за ч.3 ст. 184 КУпАП і призначено їй стягнення у виді штрафу на користь держави в сумі 51 грн. 

 В ході проведення аналізу встановлено, що суддями Бердичівського  міськрайонного суду Житомирської  області суворо дотримуються виконання вимог процесуального закону в  частині  розгляду справ за участі особи, що притягується до адміністративної відповідальності.

Як вбачається з загальної кількості проаналізованих  справ, в більшості випадків особами, що притягуються до адміністративної відповідальності є жінки.

Результати проведеного аналізу  свідчать, що в цілому судді Бердичівського  міськрайонного суду Житомирської області дотримуються вимог норм матеріального та процесуального права при розгляді справ  про адміністративні правопорушення , передбачені ст. 184 КУпАП, завжди достатньо повно з’ясовують фактичні обставини справи, дають правильну юридичну оцінку доказам, належним чином перевіряють пояснення сторін, у зв’язку з чим постановлені судові рішення повною мірою відповідають вимогам статтей   283 – 285  КУпАП.

Даний аналіз  пропоную обговорити на зборах суддів Бердичівського міськрайонного суду Житомисрької області .

 

 Суддя Бердичівського

 міськрайонного суду                                                          О.В. Замега