flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи за 1 півріччя 2015 року

 

                                                      

                                                      

АНАЛІЗ

стану обліково-статистичної роботи в Бердичівському міськрайонному суді за 1 півріччя  2015 року

 

                  На виконання  вимог ДСА України відповідно до листа  №14-4260/03 від 28.11.2003 року, вимог ТУ ДСА в Житомирській області відповідно до листа № 1073/05 від 15.06.2005 р. щодо проведення аналітичної роботи та об’єктивності показників статистичних звітів, відповідно до Закону України „Про судоустрій і статус суддів” та на виконання плану  роботи  суду  проаналізовано стан організації ведення обліково-статистичної роботи в Бердичівському міськрайонному суді, вжито ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення  статистичної роботи щодо первинного обліку справ та матеріалів, правильності складання  статистичних звітів, достовірності показників та вчасного подання їх до територіального управління.

          Діловодство в суді ведеться відповідно до вимог  „Інструкції з діловодства  в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ” затвердженою наказом ДСА України від  17.12.13 року за №173,  «Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду...», затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.12.2011 року №168, Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затвердженого наказом  ДСА України від 11 лютого 2010 року № 22 та відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 року зі змінами.

З метою належного функціонування автоматизованої системи Д-3 наказами голови суду та керівника апарату № 65-к, 66-к,67-к від 23.04.15 року було визначено права користувачів цієї системи.

         Відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” розроблено та затверджено Положення про архів Бердичівського міськрайонного суду,  Положення про апарат  Бердичівського міськрайонного суду, Положення про канцелярію суду, Положення про службу судових розпорядників Бердичівського міськрайонного суду.

З метою запровадження  Закону України від 17.11.2011 року  № 4050- VI „ Про державну службу”, на підставі рекомендацій, наданих Національним агентством України з питань державної служби, 19.10.2012 року наказом керівника апарату суду були розроблені та затверджені профілі професійної компетентності посад державної служби в Бердичівському міськрайонному суді.

З метою контролю за виконанням Постанови КМУ від 25.05.06 № 740 в частині направлення копій судових рішень судом  до ЄДРСР та на виконання  листа начальника ТУ ДСА України  в Житомирській області від 12.02.13 наказом голови суду № 16-к від 08.01.15 призначено відповідальну особу за підрахування кількості процесуальних рішень, постановлених судом, які підлягають внесенню до ЄДРСР та кількості процесуальних документів скерованих судом до ЄДРСР, відповідно до Переліку шляхом звірки із показниками обліково-статистичних карток в системі Д-3.

З метою забезпечення правильності ведення обліку операцій щодо сплати та повернення судового збору  наказом голови суду призначено відповідальну особу за внесення відомостей про облік судового збору  та подання щоквартальної інформації щодо стану надходження судового збору до ТУ ДСА України в Житомирській області.

         Заповнення форм статистичної звітності, статистичних карток на осіб та карток обліку сум шкоди, заподіяної злочинами регламентуються відповідними інструкціями: «Інструкцією із судової статистики»,   „Інструкцією щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу» від 17.02.2005 року, відповідними Інструкціями та рекомендаціями ДСА України щодо заповнення відповідних статистичних  форм звітності, Положенням про автоматизовану систему документообігу, а також Переліком судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання.

         Складання звітів всіх форм в суді здійснюється відповідно до вимог Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України № 55 від 05.06.2006 року із змінами, затвердженими наказом ДСА України № 95 від 25.05.2011 року та  вимог методичних рекомендацій  ТУ ДСА в Житомирській області при складанні  звітів  судом за 1 півріччя  2015 року.

У суді за дотриманням положень  Інструкції щодо подання і заповнення форм звітності та вимог методичних рекомендацій щодо складання звітів відповідають працівники апарату суду, які призначені наказом голови суду № 8-К від 08.01.15 року.

Наказом голови суду від 17.02.15 року № 44-К з метою вдосконалення  організації роботи суду призначено відповідального за прийом позовних заяв, скарг та  матеріалів, які надходять до суду.

Наказом голови суду від 10.01.14 року № 30-к призначено відповідальну особу  за здійснення систематизації нормативно-правових актів законодавства .

Наказами голови суду від 10.01.14 року № 19-к, 20-к визначено відповідальних осіб за  прийом та відправку електронної пошти та обробку статистичних карток в комп’ютерній програмі „Статкартка”.

Наказом голови суду від 04.01.10 року №  2-З затверджені посадові інструкції працівників суду, які  розроблені у відповідності до Типових посадових інструкцій. Всі працівники з ними ознайомлені, про що свідчать їх підписи, та керуються ними в роботі.

         Для впорядкування роботи суду щодо відбору для тимчасового зберігання в архіві судових справ та інших документів розроблено номенклатуру справ, яка відповідає „Інструкції з діловодства”.

Номенклатура справ на 2015 рік погоджена з експертною комісією суду протоколом від 20.11.2014 року №5, затверджена наказом голови суду № 176-к  від 21.11.2014 року.

Для проведення попередньої експертизи наукової та практичної цінності документів діяльності суду, для постійного зберігання у відповідних державних установах та для їх знищення  наказом голови суду № 100-к від 23.10.2013 року створено постійно діючу експертну комісію.

         З метою належної організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Бердичівського міськрайонного суду та відповідно до ст.16 Закону України “ Про доступ до публічної інформації” розроблено та затверджено наказом голови суду Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Бердичівському міськрайонному суді.

Відповідно до статті 21 Закону  України „ Про доступ до публічної інформації” розроблено та  затверджено Інструкцію про порядок  відшкодування фактичних витрат  на копіювання або друк документів, які надаються  запитувачам інформації в Бердичівському міськрайонному суді.

Наказом голови суду  № 43-к від 13.01.2014 року  призначено відповідальних осіб за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на публічну інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

З метою реалізації державної антикорупційної  політики, профілактики та попередження причин  і умов, які сприяють проявам корупції та іншим  правопорушенням в Бердичівському  міськрайонному  суді, на виконання  Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої  постановою Кабінету міністрів України  від 28.11.2011 року  № 1240, відповідно до Законів України „ Про державну службу”, „ Про запобігання та протидії корупції”, „ Про запобігання корупції”, який введено в дію 26 квітня 2015 року, розроблено та затверджено  План заходів щодо запобігання  і протидії корупції в Бердичівському міськрайонному суді  на 2015 рік.

         Бердичівським міськрайонним судом приділялась особлива увага організації роботи канцелярії суду, веденню діловодства та організації контролю за виконанням документів, складанню і оформленню службових документів, веденню первинного обліку, стану обліково-статистичної та кодифікаційної роботи суду, організації роботи архіву суду. 

         Робота суду планується по півріччям. Всі заплановані заходи  на  1 півріччя 2015 року  виконані.

         Відповідно до плану роботи суду  в 1 півріччі  2015 року  проведено 3  перевірки  щодо організації роботи суду : перевірялася робота канцелярії  щодо ведення загального діловодства за 2 півріччя 2014 року,  перевірялася робота  канцелярії суду по зверненню до виконання рішень суду по цивільних справах  за  2014 рік, перевірялася робота суду  в частині надсилання учасникам  судового процесу текстів повідомлень  судових повісток у вигляді смс- повідомлень за період роботи з 01.01.15 по 01.06.15.

  Вивчалась робота  суддів  Корбута В.В. та Щербака Д.С.  по здійсненню ними  правосуддя.

         За результатами перевірок складено відповідні акти, які були обговорені на виробничих нарадах і були вжиті заходи для усунення недоліків, які були виявлені  при перевірках.

         В 1 півріччі 2015 року   складено 8 аналізів та узагальнень  роботи суду. Проаналізовано: стан здійснення правосуддя судом  за 2014 рік,  стан обліково-статистичної роботи суду за 2014 рік,  причини скасування та зміни судових рішень  по цивільним справам за 2-е півріччя 2014 року,  стан роботи суду щодо розгляду звернень громадян за  1 півріччя 2015 року.   Узагальнено: судову практику розгляду справ про адміністративні правопорушення за ст. 163-2 КУпАП за  2014 рік, строки призначення та розгляду справ, по яких підсудні перебувають під вартою за 2014 рік, судову  практику розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх за 2014 рік, судову практику розгляду цивільних справ про спори із сімейних правовідносин про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей за 2014 рік.

 Щомісячно проводилися виробничі наради працівників суду з аналізом роботи.

         Також було проведено в січні місяці 2015 року оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків й завдань за 2014 рік.

         Щоквартально відповідно до листа ТУ ДСА направляються дані по звітах форми 1-ОП,1-1 ОП  про оперативний розгляд  судом кримінальних справ,  формі  1-Л про розгляд судом кримінальних справ за ст.ст. 209, 209-1, 306 КК України, по формі 10  про справляння судового збору в суді. Щоквартально направляється інформація до ТУ ДСА України в Житомирській області щодо кількості процесуальних рішень направлених судом до ЄДРСР.

         Щоквартально проводилася обробка карток на підсудних та направлялася інформація про кількість надісланих карток та талонів до ТУ ДСА України  в Житомирській області.

Щомісячно направляється інформація до ТУ ДСА України в Житомирській області щодо кількості проведених сеансів відеоконферецзв”язку та кількості відправлених  судових повісток у вигляді смс- повідомлень по справах.

Систематично оновлюється комп’ютерна база „Ліга – закон” та  інформація на веб-сайті суду.

         Постійно тримаються на контролі роз’яснення та пропозиції ТУ ДСА України в Житомирській області щодо належного та правильного оформлення складання статистичних звітів по кожній формі. Працівники апарату суду протягом року приймали участь в семінарських заняттях  відповідно до плану занять з працівниками апарату суду, а також підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти та в Національній школі суддів України.

                   Працівники суду, які займаються первинним обліком і складанням статистичних звітів, переважно мають неповну вищу освіту та практичний досвід роботи в суді.

Формування статистичних звітів про роботу суду по всім формах 1,1-1,1-Л,1-ОП,1-1 ОП, 2-ц, 2-а, 3, 4, 6, 7, 8,10  за 1 півріччя 2015 року здійснювалося працівниками  апарату суду  в автоматичному режимі за допомогою програми КП “ Д-З “.

З урахуванням вищевикладеного та для належної організації обліково-статистичної роботи, належного оформлення та складання документів та звітів необхідно:

 керівнику апарату суду: систематично проводити перевірки організації роботи канцелярії суду, архіву, секретарів судових засідань;

постійно контролювати обліково-статистичну роботу в суді відповідно до Інструкції з діловодства;

 регулярно проводити навчання з працівниками апарату суду, які займаються питаннями судової статистики та заповненням форм статистичної звітності;

систематично проводити аналізи стану обліково-статистичної роботи та даних судової статистики;

старшому секретарю суду, помічникам суддів  та працівникам, які займаються обліково-статистичною роботою, постійно вивчати Інструкцію щодо подання і заповнення форм звітності; приділяти значну увагу вивченню положень процесуального законодавства, знання яких суттєво впливає на якість підготовки звітів; звернути належну увагу на правильність реєстрації судових справ та матеріалів, заповненню обліково-статистичних карток  в КП” Д-З”, що також впливає на достовірність формування звітів в цій системі.

Пропоную даний аналіз обговорити на виробничій нараді з працівниками апарату суду. 

 Керівник апарату Бердичівського

 міськрайонного суду                              Постемська А.Й.