flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду

Затверджено Рішенням зборів

суддів Бердичівського

міськрайонного СУДУ

протокол №48 від 02.11.15 р.

Засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду

В Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області використовується комп'ютерна програма „Д-3"для ведення діловодства, яка розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

Відповідно до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням ради суддів України №25 від 02 квітня 2015 року, в суді розроблені засади використання автоматизованої системи документообігу Бердичівського міськрайонного суду, які регулюють питання стосовно порядку функціонування автоматизованої системи.

Засади використання автоматизованої системи „Д-3" Бердичівського міськрайонного суду забезпечують:

-         реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

-         розподіл судових справ між суддями, визначення слідчого судді, запасного судді, присяжних та народних засідателів;

-         реєстрація процесуальних дій та документів у судовій справі;

-         використання ЕЦП для підписання оригіналу електронних документів

суду;

-         зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених в автоматизованій системі;

-         відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

-         формування звітності суду;

-         надсилання засобами електронного зв"язку оригіналів електронних документів, судових повісток у вигляді СМС повідомлень;

-         фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

-         передачу судових справ до електронного архіву;


-         контроль за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду та інформування голови суду, керівника апарату та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

-         контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи.

здійснення реєстрації матеріалів про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту без автоматичного розподілу в системі документообігу Д-3 з подальшим їх дорученням до матеріалів про дозвіл на затримання цієї ж особи з метою приводу, що надійшли раніше, цьому ж самому судді.

Щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ збори суддів Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області мають право:

-         запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ ;

-         визначати засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматичного розподілу справ у випадку колегіального складу суду, а також при необхідності вносити -зміни до складу колегії суддів у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю судді, в окремих випадках головуючого, їх відпусткою, відрядженням та в інших випадках, у яких суддя не зможе здійснювати правосуддя ;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів, знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад 5 робочих днів;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу справ у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов"язаної із здійсненням правосуддя;

-         визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, які відповідно до законодавства підлягають реєстрації або розгляду в неробочі дні;

-         визначати коефіцієнт складності категорій справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов"язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, тощо;

-         мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, але не більше ніж на 60 відсотків порівняно з навантаженням інших суддів;

-         мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.