flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

До уваги представників ЗМІ

     Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області завжди сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.  Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ в судовому порядку. Як відомо, частина 7 статті 129 Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частина 5 статті 7, стаття 12 Кодексу адміністративного судочинства України, стаття 6 Цивільного процесуального кодексу України, стаття 27 КПК України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. 

Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом.  Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.  Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.  Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Відповідно до чинного процесуального законодавства України, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

Процесуальне законодавство України визначає, що проведення в залі судового засідання фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Для здійснення фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису судового засідання із застосуванням стаціонарної апаратури та для його трансляції представникам ЗМІ потрібно звернутися із клопотанням до судді, на розгляді в якого знаходиться справа. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідні клопотання необхідно подавати заздалегідь. Це дозволить ретельніше організовувати проведення такого судового засідання на належному рівні. Зокрема, ми зможемо вирішити питання з призначенням справи у більшому приміщенні, облаштувати максимально зручні місця для журналістів, операторів та фотографів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо. Так, для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (голови суду чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Якщо журналіст висвітлюватиме судовий розгляд без застосування технічних засобів – відповідне клопотання не потрібне. У такому випадку журналіст має право бути присутнім у судовому засіданні  на загальних підставах.

Шановні журналісти! На нашому сайті знаходиться  лише зразок клопотання. Форма клопотання може бути довільною. Головне – зазначити № справи, дату та час розгляду, назву ЗМІ та прізвища журналіста, оператора чи фотографа, які будуть присутні в судовому засіданні. Усі клопотання реєструються в канцелярії суду в загальному порядку, подаються особисто представником ЗМІ або надсилаються електронними засобами зв’язку.

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань. Відповідно до положень ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на  фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. 

До речі, кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.  Рішення Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Правила поводження представників ЗМІ під час судового засідання

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання: 

· вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході; 

· заслуховувати стоячи рішення суду;

· виконувати розпорядження головуючого судді у справі; 

· додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

 Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника. 

Шановні, пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками процесу. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.  За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).  Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду справи оголошується перерва відповідно до чинного процесуального законодавства України. 

Посадова особа суду, відповідальна за зв’язки із засобами масової інформації, може надавати консультації виключно представникам ЗМІ з приводу їх професійної діяльності.

Посадова особа суду, відповідальна за зв’язки із засобами масової інформації, не уповноважена надавати жодної інформації про хід розгляду справи у суді сторонам у справі або іншим зацікавленим особам.