flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду відомостей, що становлять службову інформацію

Затверджено

Наказ голови Бердичівського міськрайонного

суду Житомирської області від 07.09.17

№ 153-к 

   зі змінами внесеними наказом голови суду № 8-З від 20.12.2018 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію в Бердичівському

міськрайонному суді

 

І. Зміст відомостей з питань організації роботи Бердичівського
міськрайонного суду Житомирської області

 1. Відомості, що містяться в документах суду, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію ( доповідні, службові записки, відповідні до них накази голови суду та керівника апарату суду, тощо).
 2. Відомості організаційно-кадрової роботи суду, в яких використовуються персональні дані суддів та працівників апарату суду, відомості щодо дисциплінарних стягнень, тощо.
 3. Відомості які містять матеріали службових розслідувань.
 4. Відомості щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду.
 5. Відомості стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та /або прийняттю рішень.
 6. Відомості, що містяться в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду, суддів та трудових книжок і вкладишів до них.
 7. Відомості, що містяться в журналах обліку печаток і штампів суду.
 8. Відомості, що містяться в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 10. Дисциплінарні справи державних службовців, які займають посади категорій „ Б” і „В” в Бердичівському міськрайонному суді.
 11. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно- технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності ( крім документів із грифом обмеження доступу „таємно” та „ цілком таємно”).
 12. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів із грифом обмеження доступу „таємно” та „ цілком таємно”).
 13. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, підприємств, установ і організацій.
 14. Документи з питань технічного захисту інформації в автоматизованих системах класу 1 четвертої категорії.
 15. Відомості з камер системи внутрішнього та зовнішнього видео- спостереження, встановлених в приміщенні та по периметру суду.

2. 3міст відомостей з питань охорони державної таємниці:

 1. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці, відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи ( номенклатура справ, описи справ, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції, акти знищення тощо).
 2. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці ( облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці).
 3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
 4. Відомості в організаційно-розпорядчих документах ( накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються суду Верховним Судом України, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 5. Накази з питань надання та припинення доступу до державної таємниці.
 6. Накази       щодо забезпечення режиму секретності в Бердичівському міськрайонному суді.
 7. Акти перевірки наявності секретних документів.
 8. Листування зі Службою безпеки України й Державною судовою адміністрацією України з питань ведення секретного діловодства, забезпечення режиму секретності та збереження державної таємниці, у разі потреби.
 9. Листування стосовно приведення грифів секретності у відповідність до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
 10. Журнали обліку секретного діловодства.
 11. Листи, довідки, висновки та інші документи, підготовлені виконавцями секретних документів, які містять відомості, що не становлять державної таємниці, але розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам, репутації та правам осіб, громадському порядку, національній безпеці.

 3. Зміст відомостей мобілізаційної підготовки

 1. Звіт за формою № 6 „Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов”язаних”.
 2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.
 3. Відомості про виконання законів, інших нормативних актів з питань мобілізаційної підготовки.
 4. Відомості про військовозобов”язаних, заброньованих за Бердичівським міськрайонним судом.
 5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб на особливий період.
 6. Відомості про організаційно-штатну структуру та штатний розпис на особливий період.
 7. Відомості про заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо забезпечення діяльності суду в особливий період.
 8. Відомості щодо планування, організації та виконання заходів з цивільного захисту й охорони суду на особливий період.
 9. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку.

Схвалено

Протокол засідання комісії з питань

роботи із службовою інформацією

Бердичівського міськрайонного суду

від 07.09.17 № 2